Akcie 2016

14. 4. – 17. 4. 2016

Gardenia  2016

Botanická záhrada sa každoročne zúčastňuje na výstave Gardenia, ktorá sa koná na Výstavisku Agrokomplex. V rámci výstavy má BZ možnosť prezentovať sa v podobe vlastnej expozície.

 

3. 5. – 6. 5. 2016

Květena – Jarná záhrada (Banská Bystrica)

Tradičná je aj naša účasť na výstave Květena BB, ktorá sa koná v areáli pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Botanická záhrada je odborným garantom podujatia a má aj svoju expozíciu.

 

17. 5. 2016

Odborný seminár spojený sWorkshopom – Listová zelenina

Odborný seminár určený nielen odbornej ale aj laickej verejnosti. 

 

1. 6. 2016

Deň detí vo Viváriu

Podujatie určené predovšetkým deťom.

 

18. 8. – 21. 8. 201

Agrokomplex 2016

Ide o významnú medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu, kde Botanická záhrada už mnoho rokov predstavuje svoj sortiment interiérových rastlín v podobe predajného stánku, na vonkajších políčkach. Okrem toho sa však Botanická záhrada v posledných rokoch spolupodieľa aj na realizácii expozície v stánku  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

23. 9. 2016

5. Medzinárodná záhradnícka konferencia - seminár

 

28. 9. – 5. 10. 2016

Farby a plody jesene 2016

Výstavu ovocia, zeleniny a farieb jesene, ktorá sa každoročne koná v spolupráci s Katedrou zeleninárstva  a Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, prevažne v priestoroch  skleníkov Botanickej záhrady.  

V rámci výstavy sa v deň otvorenia uskutoční aj Odborný seminár na tému „Rozmanitosť plodovej a listovej zeleniny“.

 

21. 10. 2016

Tekvica fest 2016

Táto akcia je venovaná hlavne deťom, vyrezávaniu tekvíc, maľovaniu na tvár, maskám a rôznym súťažiam.  Koná sa v priestoroch skleníkov Botanickej záhrady.

 

December 2016

Svet zvierat 2016

Na tejto výstave, ktorú organizuje Agrokomplex Nitra sa BZ prezentuje expozíciou exotov z nášho Univerzitného vivária.

 

5. 12. – 16. 12. 2016

Predvianočná nálada 2016

Ide o výstavu vianočných dekorácií a inšpirácií, ktorá sa koná takisto v priestoroch skleníkov Botanickej záhrady.