Osoby v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Riaditeľka: Ing. Mňahončáková Erika, PhD.

e-mail: erika.mnahoncakova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4735

 

Zástupca riaditeľa: Ing. Hrúzová Michaela - materská dovolenka

e-mail: michaela.hruzova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4734

 

Sekretariát: Koprdová Veronika

e-mail: veronika.koprdova@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4732

 

Ochrana a výživa rastlín: Ing. Ján Janči

 

Oddelenie dendrológie, systematiky rastlín a dekoratívnej flóry

Vedúci oddelenia:

Tomko Michal

e-mail: misoluzula@gmail.com 

tel: +421 37 641 4740

Pracovníci:

Bečárová Jiřina – pestovateľská škôlka, kontakt: +421 37 641 4748

Bublová Mária – park

Ing. Čepček Peter – park, kontakt: +421 37 641 4729, peter.cepcek@gmail.com

Ďurická Jana – pestovateľská škôlka, kontakt: +421 37 641 4733

Fančovič Bohuš – pestovateľská škôlka, kontakt: +421 37 641 4740

Ing. Péterová Noemi – park, kontakt: +421 37 641 47

 

Oddelenie skleníkových kultúr a biotechnológií

Vedúci oddelenia:

Ing. Záhorská Margita

e-mail: margita.zahorska@gmail.com 

tel: +421 37 641 4743

Pracovníci:

Bačinská Alena – laboratórium

Ing. Elka Kóňová, PhD.  – okrasné skleníky, kontakt: +421 37 641 4738

 

Oddelenie ovocinárstva, vinohradníctva a zeleninárstva

Vedúci oddelenia:

Ing. Janči Ján

e-mail: janaquila@gmail.com

tel.: +421 37 641 4737

Pracovníci:        

Bednárik Stanislav – zeleninárstvo

Ing. Bujková Martina – ovocinárstvo, kontakt: +421 37 641 47

Bibeňová Helena – zeleninárstvo, kontakt: +421 37 641 4780

Ing. Haver Anton – ovocinárstvo, kontakt: +421 37 641 4772

Vodný Števan – ovocinárstvo

Ing. Kuruc Radoslav - ovocinárstvo

 

Oddelenie prevádzky a údržby

Vedúci oddelenia:

Pavol Javorčík  

e-mail:

tel.:

Pracovníci:

Arpáš Milan

Bosák Roman

Cirok Ludvík

Čurgali Jozef

Krajčír Štefan

Chira Marián

 

Vivárium

Vedúci oddelenia:

Ing. Kirchner Róbert

e-mail: robert.kirchner@uniag.sk

tel.: +421 37 641 4791

Pracovníci

Horvát František, Ing. - e-mail: frantisek.horvat@uniag.sk